Algemene voorwaarden


Op onze overeenkomsten zijn van toepassing, de leveringsvoorwaarden beschreven in DNR 2011.
DNR 2011 is op 3 juli 2013 gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer 56/2013.
Op verzoek wordt deze kosteloos toegezonden!